Địa chỉ: Việt Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng.

Điện thoại: 02253884034

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích